Снимка от склона на Big Mountain Freeride

360 снимки от въздуха на склона от втория ден на "Дончо Кани 2018"

Apr 14, 2018
Снимки от склона

Снимки от склоновете на Дончови караули от 11 април.

Apr 12, 2018