Снимка от склона на Big Mountain Freeride

360 снимки от въздуха на склона от втория ден на "Дончо Кани 2018"

Apr 14, 2018
Снимки от склона

Снимки от склоновете на Дончови караули от 11 април.

Apr 12, 2018
Кой е Дончо?

Дончо Войвода, още известен като пиринския цар е български хайдутин и революционер.

Apr 12, 2018
Актуална 360° снимка на склона

По повод 5 години "Дончо кани", всички склонове на Дончовите караули са "ОТВОРЕНИ"!!!

Mar 26, 2018