По повод 5 години "Дончо кани", всички склонове на Дончовите караули са "отворени".
Оригиналният склон на Дончо се е превърнал отново в "малката Аляска на Пирин планина".
Free Slope Style трасето само чака своя инжeнер Николай Найденов и неуморния му екип, защото попивките са меки и пълни и е време за MEGA BOOSTER-и!