Лавинен тест от 8ми април 2015 година.
Теста показа сравнителна стабилност на снежните условия.
Лавинна опасност - степен 3.

80 см нов сняг върху слой бяла кора (около 5см)