При направените лавинни тестове ,лавинната опасност е втора степен .
Организаторте са категорични, че склоновете са безопасни за провеждане на състезанията.

В последните 3 дни,всеки ден падат по 5см нов сняг върху фирнована кора. Новия сняг е с добро качество.

На височината на склона не лепи и е много приятен за каране. Имайки предвид метео прогнозата за следващите дни очакваме тези му качества да се запазят.